Shammy Shake 80ml Short fill by Milkshake Liquids

£19.99

Shammy Shake 80ml Short fill by Milkshake Liquids 

Refreshing mint and a vanilla milkshake.

80ml bottle with 0mg Nicotine

70VG/30PG